Kontakty

Ambulancia všeobecného praktického lekára

Ambulancia všeobecného praktického lekára je umiestnená na prízemí budovy Stavebnej fakulty STU na Námestí slobody 16 (oproti autobusovej zastávke). Do priestorov zdravotného strediska je umožnený bezbariérový prístup. Dopravné spojenie:

  • Autobusy: 34, 39, 94
  • Električky: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13
  • Trolejbusy: 203, 207, 208, 212
  • Parkovanie: parkovanie je možné pred budovou Strojníckej fakulty STU, alebo na priľahlých komunikáciách

Adresa

Temedico, s.r.o.

Námestie slobody 16

811 06 Bratislava

IčO: 45002207

Tel.: 02/52494336

Fax.: 02/52494336

Mail: ktesarova@vseobecny-lekar.sk

Web: www.vseobecny-lekar.sk

Facebook: www.facebook.com/Temedico


Zväčši mapu