×

Naša ambulancia pracuje systémom objednávania pacientov na presný termín(časenkový systém). Toto riešenie zvyšuje kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšuje organizáciu práce a umožňuje vykonávanie protiepidemických opatrení.

Pacienti sa objednávajú telefonicky na tel. č. 0907692661(volať po 8:30 hod). Pacient dostane presný termín na ošetrenie v ambulancii alebo absolvuje telefonickú konzultáciu s lekárom. V definovaných situáciách je k dispozícii aj mailová komunikácia cez ktesarova@vseobecny-lekar.sk.

Epidemiologicky závažné situácie sú riešené osobitnými postupmi podľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov

Lieky, ktoré pacienti užívajú dlhodobo si môžu objednať:

1. telefonicky na č. 0907692661

2. cez www.zdravieonline.sk ( Q spot )

3. cez ktesarova@vseobecny-lekar.sk

Lieky budú zaslané elektronicky ( cca do 48 hodín ) a pacient si ich môže vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni v SR ( platnosť receptu je 7 kalendárnych dní)

Preventívne výkony – preventívne prehliadky, prehliadky vo vzťahu k práci alebo posúdenie zdravotného stavu z iných dôvodov sa vykonávajú po objednaní na tel.č. 0907692661

 

Kontakty

Ambulancia všeobecného praktického lekára

Od 27.12.2019 bude ambulancia všeobecného praktického lekára presťahovana na novú adresu Ďumbierska 11436/32, 831 01 Bratislava (Kramáre) (oproti nemocnici). Do priestorov zdravotného strediska je umožnený bezbariérový prístup. Dopravné spojenie:

  • Autobusy: 32
  • Trolejbusy: 204, 211, 212
  • Parkovanie: parkovanie je možné pred budovou nemocnice, alebo na priľahlých komunikáciách

Adresa

Temedico, s.r.o.

Ďumbierska 11436/32

831 01 Bratislava

IčO: 45002207

Tel.: 0907692661

Mail: ktesarova@vseobecny-lekar.sk

Web: www.vseobecny-lekar.sk

Facebook: www.facebook.com/Temedico