×

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu bude naša ambulancia od 22.12.2020 do odvolania pracovať nasledujúcim spôsobom:

1. Lieky, ktoré pacienti dlhodobo užívajú si možno objednať telefonicky (tel. č. 0907692661), cez internetovú stánku www.zdravieonline.sk alebo na ktesarova@gmail.com. Recepty budú zaslané elektronicky (e-recept) a možno ich vyzdvihnúť v lekárni s preukazom poistenca.

2. Aktuálne zdravotné ťažkosti treba konzultovať telefonicky na tel. č. 0907692661. Cestou telemedicíny bude väčšina problémov vybavená. V prípade nutnosti osobného vyšetrenia, bude pacient objednaný na presný termín. Pacienti s pozitívnou epidemiologickou anamnézou(infekcia alebo kontakt s Covid-19) budú riešení osobitným spôsobom.

3. Preventívne výkony - preventívne prehliadky, prehliadky v súvislosti s prácou, očkovania - budú vykonávané po objednaní a podľa zváženia lekára. Potrebné administratívne úkony budú urobené, avšak v súvislosti s epidemickou situáciou nebudú môcť byť hneď zasielané poštovou službou.

Prosím našich pacientov, aby zvážili v týchto dňoch nutnosť vyšetrenia podľa závažnosti ťažkostí a zobrali do úvahy veľkosť rizika kontaktu s inými pacientami.

 

Kontakty

Ambulancia všeobecného praktického lekára

Od 27.12.2019 bude ambulancia všeobecného praktického lekára presťahovana na novú adresu Ďumbierska 11436/32, 831 01 Bratislava (Kramáre) (oproti nemocnici). Do priestorov zdravotného strediska je umožnený bezbariérový prístup. Dopravné spojenie:

  • Autobusy: 32
  • Trolejbusy: 204, 211, 212
  • Parkovanie: parkovanie je možné pred budovou nemocnice, alebo na priľahlých komunikáciách

Adresa

Temedico, s.r.o.

Ďumbierska 11436/32

831 01 Bratislava

IčO: 45002207

Tel.: 0907692661

Mail: ktesarova@vseobecny-lekar.sk

Web: www.vseobecny-lekar.sk

Facebook: www.facebook.com/Temedico