×

Nová organizácia práce v ambulancii

Pacienti sa na odber krvi, ošetrenie aj vyšetrenie objednávajú – telefonicky na telefónnom čísle 0907692661

Termíny na odber krvi a iného biologického materiálu sú ráno 7:00 – 8:30 - po telefonickom objednaní

Termíny na preventívnu prehliadku sú ráno medzi 7:00 - 8:00 (okrem štvrtka) - dva termíny denne - vyšetrenie sa realizuje až s výsledkami vyšetrenia krvi

Zostávajúci čas ordinačných hodín je určený na vyšetrenie a ošetrenie pacientov. Pacient sa telefonicky objedná a po triáži dostane presný individuálny čas – objednávanie na telef. čísle 0907692661 – časenkový systém

Ak pacient príde do ambulancie bez objednania – musí to pred vstupom do čakárne oznámiť telefonicky zdravotnej sestre (0907692661) – bude objednaný a ošetrený až po vyšetrení ostatných objednaných pacientov.

Lieky, ktoré pacient užíva dlhodobo si môže objednať telefonicky (0907692661), alebo cez elektronický objednávací systém www.zdravieonline.sk.

Prosíme o dodržiavanie termínov, organizácie činnosti ambulancie, protiepidemiologických opatrení -rúška, dezinfekcia rúk, max.počet pacientov v čakárni: 1.

 

Vitajte

Júl 16, 2017  |  Temedico, s.r.o.  |  Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Naša ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Svoju činnosť začala vykonávať už v roku 1982. Za účelom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zmenila v roku 2010 právnu formu na spoločnosť Temedico s.r.o.

Lekár

MUDr. Katarína Tesárová

Vzdelanie, prax a členstvo v odborných organizáciách:

 • Lekárska fakulta UK, Bratislava
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo - I. stupeň
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo - II. stupeň
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Vnútorné lekárstvo - I. stupeň
 • Osvedčenie o absolvovaní výcviku v kognitívno-behaviorálnej liečbe obezity
 • Certifikát v odbore Pracovná zdravotná služba
 • členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • členstvo v Slovenskej internistickej spoločnosti - sekcia psychosomatickej a behaviorálnej medicíny
 • členstvo v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva
 • členstvo v Slovenskej lekárskej komore
 • členstvo v Asociácii súkromných lekárov Slovenska

Sestra

Beáta Hlinková

Zmluvné poisťovne

Ambulancie má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nasledovnými zdravotnými poisťovňami