×

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu bude naša ambulancia od 22.12.2020 do odvolania pracovať nasledujúcim spôsobom:

1. Lieky, ktoré pacienti dlhodobo užívajú si možno objednať telefonicky (tel. č. 0907692661), cez internetovú stánku www.zdravieonline.sk alebo na ktesarova@gmail.com. Recepty budú zaslané elektronicky (e-recept) a možno ich vyzdvihnúť v lekárni s preukazom poistenca.

2. Aktuálne zdravotné ťažkosti treba konzultovať telefonicky na tel. č. 0907692661. Cestou telemedicíny bude väčšina problémov vybavená. V prípade nutnosti osobného vyšetrenia, bude pacient objednaný na presný termín. Pacienti s pozitívnou epidemiologickou anamnézou(infekcia alebo kontakt s Covid-19) budú riešení osobitným spôsobom.

3. Preventívne výkony - preventívne prehliadky, prehliadky v súvislosti s prácou, očkovania - budú vykonávané po objednaní a podľa zváženia lekára. Potrebné administratívne úkony budú urobené, avšak v súvislosti s epidemickou situáciou nebudú môcť byť hneď zasielané poštovou službou.

Prosím našich pacientov, aby zvážili v týchto dňoch nutnosť vyšetrenia podľa závažnosti ťažkostí a zobrali do úvahy veľkosť rizika kontaktu s inými pacientami.

 

Galéria

Ambulancia Ambulancia
Izba sestry Čakáreň
Čakáreň Ambulancia

Vybavenie ambulancie

  • Vyšetrenie indexu ABI oscilometrickou metódou
  • EKG
  • Elektronický glukomer
  • Elektronický merač tukov
  • Oftalmoscop
  • Otoscop
  • Elektronická váha
  • CRP prístroj
  • Prístroj na vyšetrenie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej v krvi