Vitajte

Júl 16, 2017  |  Temedico, s.r.o.  |  Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Naša ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Svoju činnosť začala vykonávať už v roku 1982. Za účelom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zmenila v roku 2010 právnu formu na spoločnosť Temedico s.r.o.

Lekár

MUDr. Katarína Tesárová

Vzdelanie, prax a členstvo v odborných organizáciách:

 • Lekárska fakulta UK, Bratislava
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo - I. stupeň
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo - II. stupeň
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Vnútorné lekárstvo - I. stupeň
 • Osvedčenie o absolvovaní výcviku v kognitívno-behaviorálnej liečbe obezity
 • Certifikát v odbore Pracovná zdravotná služba
 • členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • členstvo v Slovenskej internistickej spoločnosti - sekcia psychosomatickej a behaviorálnej medicíny
 • členstvo v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva
 • členstvo v Slovenskej lekárskej komore
 • členstvo v Asociácii súkromných lekárov Slovenska

Sestra

Beáta Hlinková

Zmluvné poisťovne

Ambulancie má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nasledovnými zdravotnými poisťovňami